Anunț promovare

A N U N Ţ

privind examenul de promovare în grade profesionale superioare al angajaților din

Teatrul de Păpuși Puck

Teatrul de Păpuși Puck organizează, la sediu, în data de 21 mai 2021, ora 12,00 – examen de promovare în grade profesionale pentru angajații din Teatrul de Păpuși Puck.

          Posturile pentru care se organizează examenul de promovare sunt la sectia artistică română:

  • actor mânuitor păpuși-marionete S, gr.I
  • operator lumini, SI
  • maestru sunet M, treapta I

Condiţii de participare la examenul de promovare conform Art. 43 din H 286/2011:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care se promovează – din gradul II, pentru promovare în gradul I, respectiv treapta a II-a pentru promovare în treapta I;
  2. să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale de cel puțin două ori în ultimii 3 ani.

 

Dosarele se depun la Biroul Financiar contabil și Resurse Umane, până la date de 12 mai 2021 trebuie să conţină în mod obligatoriu:

  1. cerere de participare la examen
  2. adeverinţa de atestăre a vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani (2018-2020)

 

Data, ora şi locul organizării examenului:

  • Pentru actor mânuitor păpuși-marionete SI, operator lumini SI și maestru sunet M, treapta I: proba practică Spectacolul Aventurile lui PUCK în data de 21 mai 2021, ora 1200, iar interviul în data de 24 mai 2021, ora 1000 la sediul Teatrului Puck.

 

 

                                                                                  Întocmit

                                                                        Wittenberger Florentina

Afișat în data de 19.04.2021

Did you like this? Share it!

0 comments on “Anunț promovare

Leave Comment

*

Sari la conținut