Măsuri şi reguli privind activităţile instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 1. Prezentul document conţine un set de măsuri şi reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru evenimentele şi acţiunile culturale organizate în aer liber (denumite în continuare evenimente). Persoanele care coordonează fiecare eveniment (de exemplu, organizator, director tehnic etc.) sunt responsabile de verificarea modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecţie cu SARS-CoV-2 la locul de muncă.
 2. Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toţi participanţii: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.
 3. Prin evenimente sau acţiuni culturale se înţelege, fără a se limita la: teatru, dans, concert, proiecţie cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziţie, workshop, conferinţă cu caracter cultural.

 

 1. Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii/voluntarii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile:
 2. a) portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
 3. b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) acesta nu se prezintă la locul de muncă şi contactează medicul de familie;
 4. c) izolare la domiciliu, în cazul în care a intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi anunţarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 5. d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă şi săpun sau dezinfectant avizat pe bază de alcool) şi evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate; igienizarea regulată a mâinilor este preferabilă portului de mănuşi de unică folosinţă;
 6. e) măsurile de distanţare socială nu ar trebui să cauzeze alte condiţii de lucru nesigure pentru echipele tehnice şi de producţie (de exemplu, ridicarea pieselor de echipament care necesită mai multe persoane etc.).

 

 1. Măsuri care privesc angajatori şi organizatori:
 2. a) elaborarea instrucţiunilor propriilor pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcţie de programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura organizatorică, structura incintei;
 3. b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc şi vor emite recomandări privind necesitatea purtării măştii pentru angajaţi, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate;
 4. c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă;
 5. d) angajaţilor/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecţie necesar (mască, mănuşi, viziere etc.);
 6. e) reluarea activităţii se va face gradual, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală din judeţul/regiunea în care va avea loc evenimentul;
 7. f) plasarea, la loc vizibil, de anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;
 8. g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum şi efectuarea triajului observaţional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică şi pentru public. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) şi nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2 – 5 minute de repaus; angajaţii cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimişi acasă;
 9. h) organizarea spaţiului de lucru astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice de 1,5 metri între oricare două persoane;
 10. i) promovarea măsurilor de igienă individuală;
 11. j) plasarea de dispensere cu soluţii dezinfectante la intrare în spaţiul delimitat al evenimentului;
 12. k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;
 13. l) dezinfecţia frecventă a suprafeţelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanţe biocide autorizate;
 14. m) dezinfectarea echipamentul tehnic: camere de filmare, lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căşti etc. Dacă materialele şi echipamentul sunt achiziţionate/închiriate, trebuie stabilit într-un protocol împreună cu fiecare furnizor procedura de curăţare şi igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea şi proprietăţile materialelor şi echipamentelor;
 15. n) se vor evita scenele cu contact apropiat îndelungat (mai mult de 15 minute, la o distanţă mai mică de 1,5 m);
 16. o) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate şi băuturi răcoritoare pentru consum individual;
 17. p) mesele se vor servi în porţii individuale, cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 m;
 18. q) în situaţia extraordinară în care un membru al echipei de organizare sau artistice prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:

(i) izolarea imediată de restul echipei şi organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu şi contactarea medicului de familie;

(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de 24 de ore;

(iii) după aerisirea spaţiului, se realizează curăţenia, precum şi spălarea şi dezinfecţia riguroasă a respectivei zone de activitate;

(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;

 1. r) în situaţia în care o persoană suspectă sau confirmată COVID-19 a fost prezentă în una sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
 2. s) pentru activitatea desfăşurată în birourile organizatorilor de evenimente se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
 3. t) pentru cetăţenii străini sosiţi în România, membri ai echipei artistice sau de organizare de evenimente, se va acorda o derogare specială de la măsura de izolare la domiciliu/carantinare de 14 zile. Aceştia vor face dovada testării negative la sosirea în ţară şi un al doilea test va fi efectuat în România în termen de 2 – 5 zile de la sosirea în ţară sau imediat în cazul apariţiei simptomelor de boală respiratorie.

 

 1. Recomandări pentru organizatorii de evenimente culturale:
 2. a) modificarea aşteptărilor publicului. Menţionări repetate pentru măsuri de siguranţă: pe social media, pe bilete, semnalizare la locul evenimentului, e-mail etc.;
 3. b) emiterea de bilete cu acces orar pentru fiecare participant pentru evitarea aglomeraţiei la intrarea în spaţiul delimitat;
 4. c) fiecare organizator are obligaţia de a întocmi procedurile necesare referitoare la situaţia în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Fiecare organizator are obligaţia de a informa şi instrui angajaţii/voluntarii şi agenţii de pază cu privire la această procedură;
 5. d) organizatorii şi administratorii spaţiului gazdă îşi vor împărţi responsabilităţile pentru diferite activităţi şi proceduri legate de sănătate şi siguranţă printr-un acord scris încheiat între cele două părţi;
 6. e) delimitarea clară a spaţiului în care se va desfăşura evenimentul.

 

 1. Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul:
 2. a) coordonarea cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii angajaţilor şi a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
 3. b) deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală din judeţul/regiunea în care se desfăşoară evenimentul;
 4. c) la intrare se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
 5. d) se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică;
 6. e) accesul în spaţiu se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m, prin montarea de marcaje;
 7. f) limitarea accesului publicului astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 1,5 m între persoane, dar nu mai mult de 500 de persoane;
 8. g) termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locaţie;
 9. h) accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
 10. i) persoanele îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziţie la intrare;
 11. j) stabilirea unor fluxuri de intrare/ieşire separate, unice pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice;
 12. k) limitarea evenimentului la un interval de timp de 4 ore;
 13. l) accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomeraţia. Timpul ar trebui să fie menţionat pe biletul fiecărui participant, dacă acest lucru este posibil;
 14. m) plasarea de paravane despărţitoare la casele de bilete/ghişee, acolo unde este cazul;
 15. n) încurajarea utilizării plăţii contactless cu cardul sau telefonul;
 16. o) interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi altor materiale informative în format fizic;
 17. p) dezinfecţia zilnică şi ori de câte ori este nevoie a suprafeţelor cu produse dezinfectante avizate;
 18. q) pe cât posibil, biletele ar trebui scanate, se va evita ruperea sau atingerea biletelor;
 19. r) organizarea cozilor la intrarea/ieşirea din locaţie prin marcaje care să indice distanţa fizică regulamentară de 1,5 m între persoane.

 

 1. Măsuri care privesc spaţiul/locul:
 2. a) organizarea spaţiului astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice de 2 m între persoane, dar nu mai mult de 500 de persoane;
 3. b) în cazul în care locaţia este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi poziţionate de către organizator la o distanţă de 2 m între ele;
 4. c) în cazul în care locaţia dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile disponibile, la o distanţă de 2 m între ele;
 5. d) în cazul în care locaţia nu dispune de scaune sau gradene şi este liberă (iarbă, pământ, zgură etc.), iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spaţii care să respecte distanţarea socială pentru fiecare persoană, precum şi spaţii mai mari pentru familii şi/sau grupuri de până la 3 persoane;
 6. e) prin excepţie de la prevederile lit. a), b), c), menţinerea distanţei fizice de 2 m între persoane nu se aplică pentru membrii aceleaşi familii şi/sau grupuri de până la 3 persoane;
 7. f) difuzarea de comunicate audio, atât înainte de începerea spectacolului, cât şi pe timpul pauzei, adaptate spaţiului respectiv de desfăşurare a spectacolului/evenimentului;
 8. g) dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc. după şi/sau înaintea fiecărei proiecţii;
 9. h) în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanţa obligatorie de minimum 1,5 m;
 10. i) punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomeraţiei. În cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă şi săpun în proximitatea acestora;
 11. j) dedicarea unor toalete strict copiilor şi/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;
 12. k) punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de recipiente/coşuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncării măştilor de protecţie;
 13. l) dezinfectarea toaletelor cu substanţe biocide autorizate, înainte şi după fiecare proiecţie/spectacol şi/sau la fiecare 4 ore;
 14. m) asigurarea permanentă a substanţelor şi materialelor de curăţenie/igienizare necesare în locaţie;
 15. n) asigurarea personalului de curăţenie, instruit profesional, într-un număr suficient.

 

 1. Măsuri legate de consumul de mâncare şi băutură în locaţie; se interzice consumul de mâncare şi băutură în locaţie, în afară de:
 2. a) băutură în recipiente individuale, cu capac. Se interzice folosirea paielor de unică folosinţă;
 3. b) mâncare ambalată individual, sigilată, conform normelor în vigoare.

 

 1. Măsuri care privesc prestaţii artistice, unde este aplicabil:
 2. a) accesul şi evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor şi artiştilor se vor realiza prin locuri/porţi separate de cele pentru spectatori şi/sau la intervale orare diferite;
 3. b) artiştii interpreţi sau executanţi ar trebui să îşi aducă propriile microfoane, instrumente, căşti şi alte echipamente pe care le folosesc;
 4. c) aceleaşi reguli de distanţare socială se impun şi zonei de backstage;
 5. d) se vor asigura timpi adiţionali pentru dezinfectarea spaţiilor de backstage folosite de echipe diferite;
 6. e) dacă scena se situează la acelaşi nivel cu spectatorii, distanţa între interpreţi şi public va fi de cel puţin 3 m. Dacă scena este mai sus decât spectatorii, distanţa minimă va fi de 4 m;
 7. f) scena va fi marcată cu pătrate vizibile de 4 mp pentru a sprijini distanţarea dintre artişti;
 8. g) scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi distanţarea socială să poată fi respectată;
 9. h) toate măsurile de siguranţă şi sănătate vor fi respectate şi în timpul repetiţiilor şi probelor etc.;
 10. i) se va evita prezenţa îndelungată a artiştilor din grupele de risc (de exemplu vârsta peste 65 ani şi/sau boli cronice asociate);
 11. j) machiajul şi coafura se vor efectua cu respectarea precauţiunilor universale: menţinerea distanţei fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor şi dezinfecţia suprafeţelor înainte şi după şedinţa de machiaj/coafor;
 12. k) asistenţa la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
 13. l) vestiarele vor fi dezinfectate cu substanţe biocide autorizate zilnic şi ori de câte ori este nevoie.

 

Did you like this? Share it!

0 comments on “ Măsuri şi reguli privind activităţile instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Leave Comment

*

Sari la conținut